Cerantica metallic copper wax

59 kr

Cerantica Ancient wax 20ml. Very covering wax, iridescent effect, once applied it is not possible to remove. ideal to pick out relief elements. Spead with a cloth or brush. Wash the brushes/spatulas with solvent.

Cerantica Ancient wax 20ml. Mycket täckande vax, iriserande effekt, när det väl applicerats går det inte att ta bort. Idealisk för att markera olika element. Sprid med en trasa eller borste. Tvätta borstarna/spadarna med lösningsmedel.


K3P15R